Елементи 2476—2500 із 2564.
IDІм’яНомерТипДата
 
843«Про діяльність Мовного центру університету» від 14.10.2013 року.Рішення ректорату2014-02-08
850«Про діяльність відокремленого структурного підрозділу Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму»Рішення ректорату2014-02-08
846«Про готовність до акредитації університету» від 04.11.2013 року.Рішення ректорату2014-02-08
1630«Про включення в навчальні плани підготовки магістрів інженерних і технічних спеціальностей дисципліни «Управління проектами» від 21.04.2015Рішення науково-методичної ради2015-04-21
407«Про відповідність кафедр університету вимогам Міністерства освіти і науки України щодо акредитації та ліцензування» 66Розпорядження2013-05-16
267«Підсумки фінансово-економічної діяльності Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2012 році»Рішення вченої ради2013-02-20
1936«Критерії визначення готовності науково-педагогічних працівників і студентів до здійснення освітнього процесу англійською мовою»Рішення науково-методичної ради2015-10-22
388. Про проведення невідкладної наради з деканами факультетів 26 квітня 2013 року для формування переліку виставкових експонатів;59Розпорядження2013-04-26
1510"Про статус та особливості викладання дисциплін гуманітарного блоку в умовах автономії вищого навчального закладу"Рішення науково-методичної ради2015-02-24
1714"Про діяльність НКП програми Європейського Союзу "Горизонт 2020" за напрямом "Безпечна, чиста та ефективна енергія" при ПолтНТУ"Рішення ректорату2015-06-08
268"Про внесення змін в графік навчального процесу на 2012-2013 н.р."Рішення вченої ради2013-02-25
53 Про умови обліку використання робочого часу394Наказ2012-10-15
1668 Про створення пунктів тестування та формування персоналу пунктів161Наказ2015-05-08
15 Про створення комісій по списанню матеріальних цінностей із балансу університету, оцінки вартості виявлених і не оприбуткованих по бухгалтерському обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів197Наказ2012-07-31
674 Про розвиток міжнародної наукової співпраці з Японією 190Розпорядження2013-11-08
3036 Про проведення міської олімпіади з інформатики204Розпорядження2017-11-01
998 Про проведення атестації аспірантів, докторантів та здобувачів76Розпорядження2014-04-17
864 Про подання до відділу бухгалтерського обліку і звітності та економіки, фінансування табелів обліку робочого часу за фактично відпрацьований час у важких та шкідливих умовах праці 32Розпорядження2014-02-13
442 Про перевірку стану пожежної безпеки будівель, споруд, приміщень та території університету82Розпорядження2013-06-07
2839 Про підготовку до проведення Всеукраїнського фестивалю інновацій93Розпорядження2017-06-01
1275 Про організацію проведення ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація»179Розпорядження2014-10-09
1343 Про організацію проведення Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Проблеми сучасного будівництва»214Розпорядження2014-11-18
667 Про організацію закордонного відрядження 514Наказ2013-11-06
876 Про надання пропозицій щодо структури та змісту Положення про екстернат35Розпорядження2014-02-17
2331 Про зміни у складі комітету з конкурсних торгів у зв’язку із кадровими змінами130Наказ2016-05-19