Елементи 2301—2325 із 2791.
IDІм’яНомерТипДата
 
386Про розгляд Положення «Про семестровий контроль у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія КондратюкаРішення науково-методичної ради2013-04-24
3087Про розміри стипендій в університеті287Наказ2017-12-08
2695Про розміри стипендій в університетіНаказ2017-01-03
2276Про розміщення науково-методичних, наукових та навчально-методичних публікацій в Інституційному репозитарії ПолтНТУ99Наказ2016-04-13
95Про розміщення «Пам’ятки з безпеки користування горючими газами»126Розпорядження2012-10-26
1556Про розміщення інформації на сторінці Приймальної комісії сайту університету50Розпорядження2015-03-19
2214Про розмежування обов'язків 75Наказ2016-03-17
1663Про розповсюдження інформації серед студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників про можливість навчання за грантовою програмою Італійської Республіки94Розпорядження2015-05-08
2432Про розподіл функцій між членами тендерного комітету260Наказ2016-08-08
2906Про розробку бюджету факультету (інституту) на 2017 рік з урахуванням норм Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та інших нормативно-правових актів.133Розпорядження2017-07-21
2083Про розробку графіку ритмічності курсового проектування на ІІ семестр 2015 – 2016 н.р.19Розпорядження2016-02-03
204Про розробку графіку ритмічності курсового проектування на ІІ семестр 2012 – 2013 н.р.5Розпорядження2013-01-22
804Про розробку графіку ритмічності курсового проектування на ІІ семестр 2013 – 2014 н.р.12Розпорядження2014-01-27
2400Про розробку оновленого сайту університету та подання оновленої інформації168Розпорядження2016-07-07
2998Про розробку освітньо-професійних програм для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти185Розпорядження2017-10-09
3135Про розробку презентаційних матеріалів7Розпорядження2018-01-30
2231Про розробку проектних пропозицій щодо організації руху перед університетом 87Розпорядження2016-03-29
130Про розробку проекту Положення про магістратуру ПолтНТУ138Розпорядження2012-11-15
3148Про розробку стратегічних планів діяльності навчально-наукових інститутів та факультетів університету на 2018-2020 роки21Наказ2018-02-06
3102Про розробку та затвердження освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти240Розпорядження2017-12-20
3111Про розроблення «Реєстру небезпек та оцінки ризиків процесу» 246Розпорядження2017-12-29
3055Про розроблення бюджету факультету (інституту) на 2017/2018 навчальний рік 213Розпорядження2017-11-14
2496Про розроблення НМКД для забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії201Розпорядження2016-09-26
1511Про розроблення нового «Положення про організацію навчального процесу» та коригування Положення про рейтингове оцінювання роботи науково-педагогічних працівників ПолтНТУ у відповідності до статті 56 Закону України «Про вищу освіту»Рішення науково-методичної ради2015-02-24
1281Про розроблення освітньо-наукових програм підготовки аспірантів183Розпорядження2014-10-15