Елементи 151—175 із 2930.
IDІм’яНомерТипДата
 
194 «Про додаткові заходи з економії енергоресурсів університету в осінньо-зимовий період 2012-2013 навчального року» 1Розпорядження2013-01-03
195Про призначення відповідальних за пожежну безпеку на 2013 рік501Наказ2012-12-25
196Про призначення відповідальних за стан безпеки від можливих терористичних посягань на 2013 рік502Наказ2012-12-25
197Про проведення Всеукраїнської науково-практичної онференції «Проблеми та перспективи удосконалення управління інтелектуальною власністю» 1Наказ2013-01-03
198Про зміни у складі cтипендіальної комісії3Наказ2013-01-09
199Про обмін науково-педагогічними працівниками між Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка, Пекінським технологічним інститутом та Китайським університетом нафти136Розпорядження2012-11-08
201Про обов’язок громадян декларувати доходи3Розпорядження2013-01-04
202Про виплату заробітної плати8Наказ2013-01-15
203Про запровадження нових форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-VI рівнів акредитації4Розпорядження2013-01-22
204Про розробку графіку ритмічності курсового проектування на ІІ семестр 2012 – 2013 н.р.5Розпорядження2013-01-22
205Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2012/2013 навчального року із навчальних дисциплін та спеціальностей (напрямів підготовки)10Наказ2013-01-23
206Про корегування робочих навчальних планів6Розпорядження2013-01-23
207Щодо готовності підрозділів університету до нового навчального семестру7Розпорядження2013-01-23
208Про проведення студентської олімпіади на базі ПолтНТУ8Розпорядження2013-01-25
209Про використання миючих засобів159Розпорядження2012-12-21
210Про подання кандидатур на іменні стипендії9Розпорядження2013-01-25
211Про перенесення робочих днів у 2013 році512Наказ2012-12-28
212 ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА НА ТИЖДЕНЬ з 28.01 по 3.02 2013р.План2013-01-28
213Про надання пропозицій щодо наукових праць на здобуття щорічної Премії Верховної Ради України для молодих вчених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок10Розпорядження2013-01-28
214Про зміни до Положення про службові відрядження працівників, аспірантів та студентів ПолтНТУ16Наказ2013-01-28
215Про тимчасові зміни у забезпеченні міським телефонним зв’язком 12Розпорядження2013-01-29
217Про подання до навчального відділу індивідуальних планів роботи викладачів14Розпорядження2013-01-31
219Про проведення перевірки залишкових знань студентів деканам факультетів13Розпорядження2013-01-30
220 ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА НА ТИЖДЕНЬ з 4.02 по 10.02 2013р.План2013-02-04
221Про ефективне використання бюджетних коштів на 2013 рік16Розпорядження2013-02-04