Елементи 2926—2950 із 3014.
IDІм’яНомерТипДата
 
388. Про проведення невідкладної наради з деканами факультетів 26 квітня 2013 року для формування переліку виставкових експонатів;59Розпорядження2013-04-26
1510"Про статус та особливості викладання дисциплін гуманітарного блоку в умовах автономії вищого навчального закладу"Рішення науково-методичної ради2015-02-24
1714"Про діяльність НКП програми Європейського Союзу "Горизонт 2020" за напрямом "Безпечна, чиста та ефективна енергія" при ПолтНТУ"Рішення ректорату2015-06-08
268"Про внесення змін в графік навчального процесу на 2012-2013 н.р."Рішення вченої ради2013-02-25
53 Про умови обліку використання робочого часу394Наказ2012-10-15
1668 Про створення пунктів тестування та формування персоналу пунктів161Наказ2015-05-08
15 Про створення комісій по списанню матеріальних цінностей із балансу університету, оцінки вартості виявлених і не оприбуткованих по бухгалтерському обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та запасів197Наказ2012-07-31
674 Про розвиток міжнародної наукової співпраці з Японією 190Розпорядження2013-11-08
3036 Про проведення міської олімпіади з інформатики204Розпорядження2017-11-01
998 Про проведення атестації аспірантів, докторантів та здобувачів76Розпорядження2014-04-17
864 Про подання до відділу бухгалтерського обліку і звітності та економіки, фінансування табелів обліку робочого часу за фактично відпрацьований час у важких та шкідливих умовах праці 32Розпорядження2014-02-13
442 Про перевірку стану пожежної безпеки будівель, споруд, приміщень та території університету82Розпорядження2013-06-07
2839 Про підготовку до проведення Всеукраїнського фестивалю інновацій93Розпорядження2017-06-01
1275 Про організацію проведення ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація»179Розпорядження2014-10-09
1343 Про організацію проведення Всеукраїнської Інтернет-конференції молодих учених і студентів «Проблеми сучасного будівництва»214Розпорядження2014-11-18
667 Про організацію закордонного відрядження 514Наказ2013-11-06
876 Про надання пропозицій щодо структури та змісту Положення про екстернат35Розпорядження2014-02-17
2331 Про зміни у складі комітету з конкурсних торгів у зв’язку із кадровими змінами130Наказ2016-05-19
733 Про зміни у складі комітету з конкурсних торгів 543Наказ2013-11-28
1394 Про зміни у складі Вченої ради університету 498Наказ2014-12-12
1601 Про затвердження Положення «Про екзаменаційну комісію у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка»115Наказ2015-04-08
548 Про внесення змін у наказ від 26.05.2008 р. № 142 "Про затвердження кадрової комісії" 376Наказ2013-08-30
117 Про виконання бюджетної програми 22011250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» та програми академічної мобільності133Розпорядження2012-11-05
718 Про відзначення Дня Збройних сил України537Наказ2013-11-25
2960 ПОВТОРНО Про затвердження Кодексу академічної доброчесності та корпоративної культури Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка350Наказ2016-09-27