Елементи 226—250 із 2777.
IDІм’яНомерТипДата
 
3045Щодо виконання в університеті кафедральних науково-дослідних робіт, які виконуються в межах основного робочого часу викладачів211Розпорядження2017-11-03
3032Про узагальнення результатів співпраці ПолтНТУ з установами НАН України200Розпорядження2017-11-01
3033Про надання інформації щодо наявності закордонних паспортів та віз у науково-педагогічних працівників кафедр університету 202Розпорядження2017-11-01
3034Про надання пропозицій щодо участі у проекті-конкурсі Polish-Ukrainian High-Tech Hub 2017201Розпорядження2017-11-01
3036 Про проведення міської олімпіади з інформатики204Розпорядження2017-11-01
3037Про проведення конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням на 2018-2019 роки 203Розпорядження2017-11-01
3038Про формування планів прийому на навчання здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому та науковому рівнях у 2018 році205Розпорядження2017-11-01
3039Про надання інформації щодо наукових розробок 206Розпорядження2017-11-01
3040Про подачу заявок на участь у проектах програми Еразмус+ 208Розпорядження2017-11-01
3041Про подання інформації по публікаціях науково-педагогічних працівників, що індексуються в Scopus, Web of Science Core Collection207Розпорядження2017-11-01
3030Про надання пропозицій в графік відпусток працівників на 2018 рік199Розпорядження2017-10-31
3027Про оголошення конкурсу на участь у програмі мобільності Erasmus+ на базі Вроцлавської політехніки (Польща)252Наказ2017-10-30
3028Про оголошення конкурсу на участь у програмі мобільності Erasmus+ на базі Познанської політехніки (Польща)253Наказ2017-10-30
3031ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА НА ТИЖДЕНЬ з 30.10.2017 по 5.11 2017 р.План2017-10-30
3025Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти198Розпорядження2017-10-27
3023Про підготовку матеріалів на засідання ректорату197Розпорядження2017-10-25
3018Про створення програмного комітету IV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки»247Наказ2017-10-24
3019Про проведення круглого столу із використання інформаційно-телекомунікаційних технологій на уроках креслення для вчителів трудового навчання та креслення ЗОШ Полтавської області на базі Полтавського національного технічного університету імені Юрія196Розпорядження2017-10-24
3020Про результати атестації спеціалістів лабораторії 244Наказ2017-10-24
3021Про проведення атестації вимірювального та допоміжного обладнання245Наказ2017-10-24
3022Про проведення атестації робочих місць246Наказ2017-10-24
3024Про введення в дію освітньо-професійних програм248Наказ2017-10-24
3013 ПЛАН-КАЛЕНДАР ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА НА ТИЖДЕНЬ з 23.10.2017 по 29.10 2017 р.План2017-10-23
3014Про проведення атестації аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів 194Розпорядження2017-10-23
3015Про направлення на навчання з питань охорони праці та промислової безпеки195Розпорядження2017-10-23